Prosjektering

 

Vi besitter meget solid kompetanse innen prosjektering og teknisk design. Prosjekteringen blir gjort i CAD verktøy og ut fra kravene i NS:3926, som er gjeldene standard for merking av rømningsveier i bygg. Vi kan skreddersy løsninger i samarbeid med arkitekter og byggherre ved behov.

 

Produksjon

 

Våre etterlysende produkter baseres på etterlysende pigmenter. Prolink står for produksjonen fra råvare fram til ferdig produkt, i hovedsak ved vår fabrikk i Mo i Rana.

Vi har valgt produksjonsmetoder som gir høy kvalitet og lang levetid. Vi produserer skreddersydde løsninger ved behov, både med hensyn til etterlysende kvaliteter og utforming/utførelse.

Serviceavtaler

 

Prolink tilbyr fra 1. oktober 2012 serviceavtaler av etterlysende ledesystem. Avtalen inneholder periodisk kontroll, utbedring av eventuelle feil og mangler samt luminanstest hvert 3. år. En slik serviceavtale sikrer deg at rømningsmerkingen er lovlig og fungerende uten de store årlige kostnadene. Kontakt oss for informasjon om Prolinks standardavtale og priser på denne for ditt/dine bygg.

Luminansmåling

 

Prolink er Veritas godkjent og kan utføre luminansmålinger og kontroller. Det stilles krav til måling "on site" som en del av dokumentasjonskravet i NS:3926

 

 

Kursing

 

Vi tilbyr kursing og oppfrisking av din kompetanse innen for lover og regler.

Prolink innehar høy kompetanse spesielt knyttet til rømningsdelen i Tek-17 og i NS 3926 som er gjeldende standard innen rømningsmerking i Norge. Her beskrives bl.a. hva et ledesystem er, krav til kvalitet, hvordan det skal utformes og dokumenteres.

Dokumentasjon

 

Etter at installasjonen er foretatt overleveres tegninger som dokumenterer montert installasjon. Vi utfører også lysmålinger i henhold til NS:3926. FDV, måleprotokoll og utladningskurver leveres sammen med øvrig dokumentasjon.

Montering

 

Prolink monterer etterlysende merking. Vi har lang erfaring fra en rekke ulike prosjekter. Vi har hatt et spesielt fokus på løsninger for lavtsittende ledelinjer. Hovedmålet for disse er at de skal ha lang levetid, ta seg pent ut og ikke samle støv og skitt mer enn nødvendig. En mye brukt løsning som Prolink har utviklet er at vi sveiser ledelinjer ned i gulvet, slik at den ligger plant med det øvrige belegget. Renholdspersonell gir bl.a. klart uttrykk for at dette er en fordel sammenlignet med for eksempel pålimte produkt. Vi søker hele tiden å finne løsninger som ivaretar det både det estetisk, praktiske  og rømningstekniske i best mulig grad.

 

Prolink holder en rekke kurs og konferanser. Vi kan kurse dere i NS:3926 og Etterlysende ledesystem. VTEK10 TEK10
Prolink utfører tekninsk design og prosjektering av etterlysende rømningsmerking i bygg og skip. IMO og NS:3926 er grunnlaget.
Vi produserer de etterlysende produktene selv. Det gir deg muligheten til skreddersyde løsninger. Skiltene leveres ut fra krav i NS:3926
Vi leverer vår egendesignede trappenese med etterlysende og antiskli. Her sammen med ledelinje i en trapp med teppe dekke. NS:3926
Etterlysende ledesystem ved strømbortfall i hht. NS:3926

Prolink International AS - Sikterigata 9 - 8622 Mo i Rana - tlf: 75 19 87 30     e-post: prolink@prolink.no