Prolink Intertantional topbanner. Produsent og leverandør av etterlysende ledesystem

Rent teknisk fremstilles etterlysende pigmenter gjennom en relativt omfattende prosess, hvor det inngår flere ingredienser. I all hovedsak fremstilles denne typen pigmenter i Asia. Det presiseres at det dreier seg om ikke giftige og ikke radioaktive stoffer. Disse danner basis for Prolink sin produksjon ved fabrikken i Mo i Rana.

 

Den etterlysende effekten oppnås ved at materialet «absorberer» energi fra en eller flere lyskilder. Når etterlysende produkt eksponeres for lys, sier vi at de lades. Når et ladet produkt kommer i mørke, frigjøres den oppladede energien i form av et gulgrønt lys. Styrken på lyset, og hvor lenge det lyser varierer med de ulike kvaliteter. Dette gir oss muligheter til å produsere ulike kvaliteter for å betjene ulike lysforhold og krav. Gjennom å kjenne til belysningen på det aktuelle området kan vi tilpasse valg av produkt ut fra de ulike byggenes behov.

 

Måleenheten for hvor mye lys et etterlysende produkt slipper ut er mcd/m2 (millicandela per kvadratmeter). Kravet til et rømnigsskilt/ledesystem er i utgangspunktet at det skal holde 10 mcd/m2 etter 30 eller 60 minutter (avhengig av krav til rømningstid). Prolink kan fremstille produkt som fulladet holder over 15 timer før de er kommet ned på 10 mcd.

 

 

 

I bygg hvor det jobber folk er det lovpålagt med merking av rømningsveier, for å bedre sikkerheten ved rømning i kritiske situasjoner. Dette fremkommer bl.a. av Plan og bygningsloven og Arbeidsmiljøloven. Hvor omfattende merkingen skal være vil variere fra bygg til bygg. Dette beskrives nærmere i forskrift til plan og bygningsloven, Tek-17, Veiledningen til denne, VTEK som igjen viser til NS 3926 for detaljene. Her fremkommer bl.a. at en rekke bygg skal ha lavtsittende ledesystem, og merking i trapper. Dette gjelder både for elektriskbaserte og etterlysende ledesystem.

 

I hovedsak merkes rømningsveiene i et bygg på to måter, enten med bare skilt eller med et komplett ledesystem. Hvilke bygg som skal ha hva fremkommer av overnevnte lovverk. Der det kun er krav til skilt skal disse plasseres slik at de er synlige i hele rømningsveien og markerer rømningsdører og retningsendringer.

 

Et komplett etterlysende ledesystem består i tillegg til skilt av lavtsittende ledelinjer i ulike varianter, samt noe merking på mellomhøyt nivå (dørhåndtak, vertikaler opp langs dør mm.). Ved bortfall av lys vil en i flere timer ha oversikt over hva som er rømningsveier og som fører til trygt sted. Det lavtsittende systemet sørger også for at rømningsveien er synlig med røyk i lokalene.

 

NS 3926 er gjeldenende norsk standard som beskriver ledesystem og ivaretar anbefalinger i VTEK om lavtsittende ledesystemer. Her fremkommer også krav til dokumentasjon av de installerte systemene.

 

Prolink sine etterlysende produkter har svært høy kvalitet med hensyn til lysstyrke, ladetid, lang utladningstid og slitasjemotstand

 

Et etterlysende ledesystem gir betydelige besparelser på investerings-, drift og vedlikeholdskostnader sammenlignet med elektriskbaserte. Særlig drift og vedlikeholdskostnadene er meget lave sammenlignet med alternative løsninger.

 

 

Lovpålagte produkter for bygg i alle risikoklasser

 

Våre produkter tilfredsstiller VTEK-17 og NS:3926, som er gjeldene forskrift og standard for ledesystem i alle bygg i Norge.

 

 

NS:3926 inneholder krav til:

- Planlegging og utforming

- Laboratoriemåling og måling på lokasjon av etterlysende produkt

- Kontroll, ettersyn og vedlikehold hvert 3år

 

Vi leverer dokumentasjon for alle våre prosjekter, også lysmålinger i ettertid.

 

Om etterlysende

Merking av rømningsvei

Prolink International AS - Sikterigata 9 - 8622 Mo i Rana - tlf: 75 19 87 30     e-post: prolink@prolink.no