Hovedkatalog

Last ned

Etterlysende ledesystem i landbaserte objekter.

 

Etterlysende produkter benyttes istedenfor elektrisk baserte system for merking av rømningsveier i bygg. Prolink prosjekterer, produserer, monterer og dokumenterer etterlysende ledesystemer.

 

 

Prosjektering

Prosjektering skjer i henhold til TEK 10 og NS 3926. Et ledd i prosjekteringen er å sjekke ut at det benyttes de riktige etterlysende produktene i forhold til lysforholdene i bygget. Vår erfaring er at i de aller fleste bygg er almenbelysningen av en slik kvalitet at det ikke er behov for supplerende tiltak, I noen arealer anbefaler vi supplerende tiltak som for eksempel antipanikkbelysning, dette gjelder ofte større arealer som gymnastikksaler, større butikkareal etc.

 

 

Produkt/produksjon

Prolink produserer de fleste produkt ved egen fabrikk i Mo i Rana. Ut over standard Prolinkskilt kan vi skreddersy skiltløsningen til å passe bygg på best mulig måte. Vi integrerer ledesystemer i gulv og veggmiljø ut fra behov uansett miljø og materialtype. Gjennom samarbeid søker vi å finne de beste løsningene både mht. funksjonalitet og estetikk.

 

 

Montering

Prolink har egne montører, og samarbeidspartnere som gjør at vi kan forestå montasje av våre løsninger rundt om i Norge. Har kunden ønske om å forestå montasje i egen regi er dette selvsagt ikke noe problem. Vi bidrar i så fall gjerne med råd slik at installasjon skjer i henhold til gjeldende regelverk.

 

 

Dokumentasjon

 

I samsvar med gjeldende krav dokumenterer Prolink både produkt og utførte installasjoner. For å forestå nødvendig dokumentasjon stilles det krav til produkt, kompetanse og utstyr. Prolink er sertifisert for å forestå kontroll av etterlysende ledesystem. Av de dokumentasjonskravene som skal innfris er bl.a. «tegninger som bygd», FDV og protokoll med luminansmålinger.

 

 

Serviceavtaler

 

Prolink tilbyr nå også serviceavtaler for etterlysende ledesystem. Spesielt større virksomheter vil ha besparelser på at bl.a. 5-årskontroll utføres for flere bygg samtidig. Se mer om dette på "Tjenester".

 

 

 

Klikk på lenkene under for å se mer om:

 

 

Bildegalleri over noen monterte løsninger

 

Referanseliste

Prolink rømningsmerking i ramme. Leveres i en rekke utførelser og etterlysende kvaliteter

Økonomi – investering og drift

 

Etterlysende ledesystem har lave investeringskostnader sett i forhold til tradisjonelle elektriskbaserte system. I tillegg er drifts –og vedlikeholdskostnadene særdeles lave. Når levetiden for denne typen produkt i tillegg er svært lang, så er det åpenbart at merking av rømningsveier med etterlysende produkt er gunstig sett fra et økonomisk perspektiv.

 

Husk at etterlysende rømningsmerking og kan ivareta en rekke av kravene til universell utforming. Vi leverer og taktil merking som kan kombineres med etterlysende element der det er behov for det. Les mer om taktil merking her.

Prolink International AS - Sikterigata 9 - 8622 Mo i Rana - tlf: 75 19 87 30     e-post: prolink@prolink.no